Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Vlaamse Traditionele Sporten VZW
www.vlas.be 
Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters:
www.knbbw-frnab.tk
Algemene schutterskalender:
www.schuttersgids.be
Boogsport Patrick Carmeliet:
carmelietpatrick.webs.com