Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Geschiedenis van de gilde

De schuttersgilde zoals iedereen deze vandaag kent, werd gesticht als schuttersgilde van Sint-Sebastiaan, in het jaar 1566 (volgens een nog bestaande afschrift dat in 1790 gemaakt werd door Cornelius Emanuel Hubert van het origineel perkament) De schutterswip stond in een weide achter de herberg (vroegere hof van Commercie) waar vele jaren de zomerschietingen op de staande wip werden georganiseerd, volgens de gegevens die zijn teruggevonden in de geschiedenis van de zwinstreek veranderde de naam van de gilde in 1736 naar de naam 'Jongmans Gilde van Dudzele'. De authentieke, perkamente stichtingsdocumenten, evenals kasboeken en reglementeringen uit deze tijd zijn tot op heden nog steeds in het bezit van de gilde. 
De naam 'Jongmans Gilde' werd behouden tot 1889, waarna zij de naam kreeg die ze tot op heden nog steeds draagt: 'St.-Sebastiaan, Eendracht Maakt Macht, Dudzele'.

Meermaals werd de open wip, die toen op verschillende locaties in Dudzele gestaan heeft, tijdens de oorlogsjaren vernietigd door de belegeringen. Dit omdat men toen dacht dat deze wip voor spionage-doeleinden gebruikt werd. In 1960 werd een nieuwe staande wip met beperkte kantine geplaatst langs de Damse Steenweg te Dudzele, een schenking door de heer Notaris J. Depuydt. In de jaren '90 werden reeds plannen gemaakt voor een nieuwe locatie met samenwerking van de Stad Brugge.
Na lang niet te weten hoe de titel van 'Koninklijke Gilde' bekomen kon worden; werd in het jaar 1995 de gilde alsnog bekroond met deze Koninklijke titel.

 

In 2000 werd de titel van Hoofdman van onze gilde overgedragen van de heer Ere-Notaris J. Depuydt aan de heer Notaris B. Maertens; die tot op heden nog steeds de leiding van de gilde op zich neemt. Samen met deze gebeurtenis werden ook onze andere verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet (hetzij als 30 jaar en 15 jaar bestuurslid, meer dan 25 jaar schutter en zelfs meer dan 50 jaar schutter). Deze gebeurtenissen werden toen nog gevierd op de oude locatie in de Damse Steenweg te Dudzele, waar tot op heden de oude accommodatie en wip nog steeds overeind staan.

In het jaar 2000 werd onze 1°Griffier Van Neste Eric aangesteld als Nationaal jeugdafgevaardigde  van de  Koninklijke Nationale Bond van Belgische Wipschutters Sector 1