Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Gilde nu

Na jaren van discussie en zoeken naar een oplossing, werd het in 2002 tijd voor de lang verwachtte verhuis naar een vernieuwde en vooral ruimere stand, een locatie die wij toegewezen kregen van de Stad Brugge in de Stokerij te Dudzele. Op deze locatie die wij in bruikleen kregen, werd door de gilde in eigen beheer een kantine met een nieuwe muitwip opgetrokken. Na een tegenslag in oktober 2003, waarbij onze nieuwe muitwip door een hevige storm geveld werd; is de gilde er niet alleen in geslaagd de originele wip terug te plaatsen, maar eveneens een bijkomende tweede wip te installeren. Tot op heden heeft de gilde nog steeds een stand met ruime kantine en twee muitwippen, die gezien mag worden; en waar in de kantine tijdens wintermaanden tevens op een liggende wip geschoten wordt. Onze stand biedt ook onderdak aan verscheidene bevriende verenigingen die door de jaren gedoemd waren te verdwijnen omwille van het wegvallen van de eigen accommodatie en beperkte middelen.

September 2009 De Raad van Bestuur van de KNBBW stelt onze Nationaal jeugdafgevaardigde Van Neste Eric aan als Afgevaardigde van de KNBBW sector 1

Vanaf 18/12/2010 heeft onze schuttersgilde ook een gediplomeerde trainer,de 1ste Griffier en zaakgelastigde secretaris Van Neste Eric tevens afgevaardigde van de KNBBW sector 1 zijn diploma  van Initiator boogschieten georganiseerd door VTS Bloso na het volgen van de cursus  behaald en is dan ook bevoegd om training en les te geven aan nieuwe schutters jong en oud voor de drie disciplines staande wip,liggende wip en doelschieten.      

Zondag 29 Juli 2012 Jubileumfeest 275 jarig bestaan van de Gilde

Op deze dag werd het 275 jarig bestaan gevierd van onze aloude schuttersgilde op deze dag werd dan ook de nieuwe vlag van de gilde in gebruik genomen en werden er voor het eerst in de geschiedenis van de gilde een kunstbord van de gilde voorgesteld die speciaal werd gemaakt met de datum van stichting er op vermeld en tevens hulde gebracht aan onze leden die reeds 50jaar schutter zijn en zelfs 60jaar schutter en lid  zijn dit is onze Heer Ere Hoofdman Ere Notaris Jean Depuydt  de man die destijds de gilde steeds in goede banen heeft geleid  en waar de schuttersgilde van Dudzele  veel aan te danken geeft  wat betreft het voortbestaan van onze schuttersclub die nu een prachtige  locatie heeft en een eigen infrastructuur dichtbij de dorpskern met prachtig zicht op de natuur en  polders van Dudzele.

 

Hoe en wat in het jaar 2013:

Begin 2013 werd in het lokaal van de schuttersgilde de verwarming volledig vernieuwd en beschikken wij nu over een lokaal waar het in de winter ook aangenaam is om te vertoeven dankzij de cv verwarming op aardgas die er werd geplaatst.Later in het jaar zal het lokaal dan aan de buiten- kant ook nog eens opgefrist worden en tevens de kooien van de wippen en de akomodatie van wip 2 zodat alles er weer prachtig uitziet in en rond het clublokaal en dit alles in eigen beheer.

Hoe en wat in het jaar 2016: De aloude schuttersgilde van Sint-Sebastiaan, gesticht in het jaar 1566 (volgens een nog bestaande afschrift dat in 1790 gemaakt werd door Cornelius Emanuel Hubert van het origineel perkament) heeft in de weide achter de herberg (vroegere hof van Commercie)vele jaren de zomerschietingen op de staande wip plaats gevonden. Dus heeft onze schuttersgilde zonder het te weten in het jaar 2012 niet het 275 jarig bestaan gevierd van de schuttersgilde maar het 446 jarig bestaan dus bestaat de Dudzeelse schuttersgilde dit jaar 450 jaar.Dit zullen we dan hoe dan ook in 2017 ten gepaste tijde vieren en eventueel ook een nieuw kunstbord ontwerpen en dit zeker met een speciale schieting laten doorgaan.

Hoe en wat in het jaar 2017: De griffier van onze Schuttersgilde Eric Van Neste wordt op 14 januari door de Raad van Bestuur en na stemming op 28 januari door de Algemene vergadering van de KNBBW aangesteld als Nationaal Secretaris Verslaggever van de KNBBW vanaf die dag zetelt hij dan ook in de Raad van Bestuur voor onze schuttersgilde is dit zeker een grote eer, dat onze griffier in de Raad van Bestuur van de KNBBW is opgenomen dit na 16 jaar dienst als Nationaal Afgevaardigde van de KNBBW Sector 1 de belangen van alle West Vlaamse schutters en schuttersgilden te hebben verdedigd zal hij dit nu doen op nationaal vlak. Wetende dat zijn agenda zal gevuld staan met nog meer vergaderingen en verplichtingen waar zijn aanwezigheid wordt vereist zal hij toch nog steeds zoveel als mogelijk aanwezig zijn op onze schietingen.

Op maandag 1 mei wordt onze 1° deken Danny Savat gehuldigd met zijn jubileum van 50 jaar schutter door alle leden van de gilde.

Het is nu officieel: De 2de wip achter het lokaal word in de loop van de volgende maanden afgebroken en vervangen door een GSM mast waarop een nieuwe muit en wip zal worden geplaatst, de werken zullen een niet gebruik van de wip tot gevolg hebben. Deze werken gebeuren in afspraak met de schuttersgilde zodat het niet gebruiken van de wip tot een minimum beperkt wordt en zo de geplande aktiviteiten niet in het gedrang komen of beperkt zullen zijn voor onze schutters dit in samenwerking met de verschillende aannemers die instaan voor de werken.

Hoe en wat in het jaar 2018

De nieuwe GSM mast zal geplaatst zijn begin april voorzien met een nieuwe muit en wip, tevens zal de nieuwe muit electrisch op en neer kunnen gelaten worden.          Op maandag 30 april  hulde met aanwezigheid van de Nationaal Voorzitter en  collega's van de KNBBW  en Stadsbestuur gevolgd door een receptie van 13:00 -- 14:00 van  de 1ste griffier Van Neste Eric die aangesteld werd als Nationaal Secretaris Verslaggever van de KNBBW gevolgd met een vijf uur durende beschrijfschieting aanvang om 14:00 begiftigd met 300 gratis. Iedere schutter ontvangt een aandenken bij inschrijving van Eric.

Hoe en wat in 2019

Dudzele mag BK boogschieten voor de jeugd organiseren

De schuttersgilde Sint-Sebastiaan Eendracht Maakt Macht Dudzele mag op zaterdag 17 augustus het Belgisch Kampioenschap boogschieten voor de jeugd organiseren. Ze verwachten die zaterdag alle beste jeugdschutters van het land.

Deze jeugdfinale wordt al voor de 57ste maal georganiseerd en is voor het eerst te gast in Dudzele. Ze verwachten er de beste scholieren, miniemen en juniores en in de namiddag ook senioren. Er zal geschoten worden op drie staande wippen. De Dudzeelse schuttersgilde heeft zelf jeugdschutters die aan de top staan. Zo werd Niels De Schuyter vorig jaar nationale Koning bij de miniemen en Lars De Schuyter die geselecteerd werd voor het Europees kampioenschap in ploeg.

Het organiseren van het Belgisch kampioenschap is een hoogtepunt voor de schuttersgilde die nu 453 jaar bestaat. Schepen van sport Franky Demon is gelukkig dat Dudzele dit mag organiseren. Hij beloofde de volle steun van het Brugse stadsbestuur. De schepen wees er op dat steeds meer jongeren interesse tonen voor het boogschieten. Hij nodigt de Dudzeelse jeugd die zaterdag uit om een kijkje te komen nemen naar het BK boogschieten.

Na de organisatie van het BK voor de jeugd door onze schuttersgilde, die onze vereniging een heel grote belangstelling opleverde en met veel lof vanwege de KNBBW en deelnemers aan het kampioenschap en ook met dank aan de Stad Brugge voor de medewerking hieraan. Hebben wij beslist om de ingeslagen weg voort te zetten en onze  jeugdwerking nog meer in de kijker te plaatsen door telkenjare een nationale jeugdschieting in te richten op ons terrein, tellende voor de selectie van deelnemers aan het BK. 

Niettegenstaande het vele werk en voorbereiding voor het BK van de jeugd dit jaar, hebben wij toch ook nog tijd vrijgemaakt voor deelname aan de verschillende andere plaatselijke kampioenschappen en evennementen.            Zo hebben wij ook nog deelgenomen met onze gilde aan het Brugs Kampioenschap boogschieten staande wip bij de Vrije Archiers Tillegem Sint - Michiels Brugge, waar onze gilde dan ook de meeste tittels heeft gewonnen, zoals kampioen jeugd jongens, meisjes, dames, heren 65+ en ploegen kampioen. Dus kunnen wij volgend jaar terug dit kampioenschap inrichten te Dudzele op nog te bepalen data in 2020.

Niet alleen nationaal maar ook internationaal is onze schuttersgilde aktief met deelname van geselecteerden aan het Europees Kampioenschap.                    2 van onze jeugdschutters maakten deel uit hiervan en één ervan was deelnemer bij de nationale ploeg en zij hebben dan ook het Europees ploegenkampioenschap gewonnen die dag.

Dan hadden wij ook nog twee geselecteerde dames seniors van onze gilde die mochten deelnemen aan het Europees Kampioenschap te Paal Tervant. Daar konden zij ook hun mannetje staan en hebben het EK ploegenkampioenschap gewonnen voor Nederland en Frankrijk. 

Om onze jeugdwerking en schuttersaktiviteiten niet stop te zetten na het zomerseizoen, zijn wij nu volop bezig om verder schietingen in te richten in het winterseizoen in de schutterstoren Koude Keuken in Brugge.                           Dit op vraag van onze leden en ook van tal van andere schutters die toch zo graag hun geliefde hobby willen verder beoefenen ook in de winter.                  Als Brugse schuttersgilde zien wij dan ook de noodzaak hiervan in en zullen dan ook alles in het werkstellen om zoveel als mogelijk de schutterstoren te gebruiken op zaterdagnamiddag om er schietingen te organiseren, kalender zal in de komende weken worden opgemaakt en verschijnen, de start zal gegeven worden in oktober 2019 en eindigen in maart 2020.

Hoe en wat in het jaar 2021 

Na een jaar met verlies van sommige schuttersvrienden die corona slachtoffers zijn geworden, hopen we dat dit jaar toch beter mag verlopen en dat we met zijn allen weer van onze geliefde sport kunnen genieten in de gezonde buitenlucht. 

Niet tegenstaande we weinig of niets hebben kunnen inrichten vorig jaar is onze schuttersgilde toch kunnen blijven bestaan.

Jammer genoeg zullen wij terug moeten starten met de opgelegde beperkingen en maatregelen die er nog gelden begin dit jaar en is de kans groot dat we de huidige kalender nog zullen moeten aanpassen hierdoor. 

Daarom zullen we dit jaar dan ook geen koningschieting organiseren om de koning van 2020 de kans te geven voor zijn deelname aan de Nationale Keizerschieting die vorig jaar  afgelast werd, toch zijn kans te krijgen dit jaar voor deelname hieraan. 

Het hoogte punt voor onze schuttersgilde dit jaar zal dan ook de inrichting zijn van een Nationale jeugdschieting op maandag 24 mei.

Op de prijsuitreiking in de namiddag zal dan ook de Heer Burgemeester van de Stad Brugge aanwezig zijn.

Onze schuttersgilde begint stilaan met de jeugd werking naam en faam te krijgen, want voor het tweede jaar op rij konden ze beslag leggen op de eerste plaats nationaal voor de Jeugd + werking ( een organisatie van de KNBBW & Vlas)

Daarom dan ook een woord van dank aan onze jeugdbegeleiders, voor hun vele werk en ook aan de talrijke steeds aanwezige jeugdschutters.     

Als alles goed gaat zullen ze terug kunnen starten begin mei hiermee.                  

Voor inlichtingen kun je steeds kontakt opnemen met de gilde

Het Bestuur